Tính linh hoạt

28/11/2015 1956 Lượt xem sondo

Nền tảng điện toán đám mây có thể đáp ứng yêu cầu mở rộng tài nguyên ngay lập tức mà không ảnh hưởng đến hệ thống nhờ dung lượng lớn và các cụm máy chủ vật lý lớn. Đây là lý do quan trọng để bạn cân nhắc chuyển sang dùng điện toán đám mây.