Chứng chỉ bảo mật Symatec SSL


Website sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng giao dịch và tăng thứ hạng uy tín trên Google.

 • Loại SSL: OV SSL
 • Độ tin cậy: Cao
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 Website & Không tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợSANS: Không 
 • Bảo hiểm: US$1,500,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

8.500.000đ/năm

 • Loại chứng chỉ: OV SSL
 • Độ tin cậy: Cao
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 Website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không 
 • Bảo hiểm: US$500,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

200.000.000/năm

 • Loại SSL: EV SSL
 • Độ tin cậy: Cao & An toàn
 • Khoá màu xanh:
 • Bảo mật: 1 website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Có 
 • Bảo hiểm: US$1,750,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

202.000.000/năm

 • Loại SSL: EV SSL
 • Độ tin cậy: Cao & An toàn
 • Khoá màu xanh:
 • Bảo mật: 1 website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Có  
 • Bảo hiểm: US$1,750,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

331.000.000/năm