Chứng chỉ GeoTrust SSL


Website sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng giao dịch và tăng thứ hạng uy tín trên Google.

 • Loại SSL: DV SSL
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 Website & Không tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$10,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

450.000đ/năm

 • Loại chứng chỉ: DV SSL
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 Website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$500,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

1.975.000/năm

 • Loại SSL: OV SSL
 • Độ tin cậy: Cao
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Có 
 • Bảo hiểm: US$1,250,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

2.475.000/năm

 • Loại SSL: EV SSL
 • Độ tin cậy: Cao nhất
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 website & 0 tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$1,500,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

4.950.000/năm

 • Loại SSL: Wildcard SSL
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Khoá màu xanh: Không 
 • Bảo mật: 1 Website & Nhiều tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$10,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

3,650.000đ/năm

 • Loại SSL: Wildcard
 • Độ tin cậy: Chuẩn
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 website & nhiều tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$500,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

6.975.000/năm

 • Loại SSL: Wildcard SSL
 • Độ tin cậy: Cao
 • Khoá màu xanh: Không
 • Bảo mật: 1 website & Nhiều tên miền phụ
 • Mã hóa : 256bit
 • Hỗ trợ SANS: Không
 • Bảo hiểm: US$1,250,000
 • Cấp phát lại: Miễn phí

10.975.000/năm

 
 

Chứng chỉ số Symantec SSL sẽ tăng uy tín bằng cách xác nhận tính xác thực của doanh nghiệp bạn.

GIÁ TỪ 708.333đ /tháng